Vejledning i brug af V8 stereoheadset

V8 Bluetooth headset set fra sidenTillykke med dit nye stereoheadset!

Det første du skal gøre er, at kontrollere at pakken indeholder alt det der skal være. Kontroller derfor at følgende ligger i plastikæsken og i papkassen i bunden af plastikæsken.

 • Headset
 • USB ladekabel
 • Brugervejledning (engelsk/kinesisk)

Er dette iorden går du videre til klargøring.

 

Sådan er headsettet bygget op 

V8 Bluetooth stereoheadset funktionsoversigt

 

Kontrolpanelet kort

Volumenknap: Bruges til at skrue op og ned for lydstyrken. Desuden bruges denne knap til at skifte musikspor (- for forrige, + for næste), når du lytter til musik i headsettet.

Tænd/sluk knap: Skubbes op mod "power"-ikonet, for at tænde og ned for at slukke.

LED indikator: Når headsettet er tændt lyser denne blå. Er headsettet i Bluetooth parringstilstand blinker den skiftevis blå og rød.

Stik til batterioplader/øretelefon: Sæt USB-kablet til opladning i dette stik for at oplade headsettet. Har du tilkøbt ekstra øretelefon, sættes denne i stikket for stereolyd.

Afspil/pause knap: Knappen anvendes i forbindelse med afspilning af musik til at stoppe og starte afspilning. Denne knap anvendes samtidig til at skifte sprog (se senere).

Tal/lyt knap: Knappen anvendes til at modtage eller afvise opkald (se senere).

 

Klargøring

Når du har pakket dit headset ud af æsken, skal du som det første lade det op. Dette gøres ved at sætte USB-stikket i porten på ryggen af headsettet. Lad det oplade i ca. 3 timer, inden du tager det i brug første gang.

Når headsettet er ladet op, afmonterer du USB-kablet fra headsettet og du er nu klar til at tage det i brug. 

 

Tænd headsettet

For at tænde headsettet skal du skubbe tænd/sluk-knappen på bagsiden af headsettet opad (mod power-symbolet). Når du gør dette, vil der komme et blåt lys i headsettet.

Er headsettet ikke forbundet, via Bluetooth, til nogen enheder indenfor rækkevidde, vil headsettet skifte til Bluetooth parringstilstand. Når dette sker blinker LED indikatoren skiftevis blå og rød. Så længe headsettet er i denne tilstand kan du fremsøge headsettet i din mobils Bluetooth indstillinger og forbinde til headsettet (du skal forbinde til V8 i enhedslisten).

Når headsettet er forbundet til en enhed blinker LED indikatoren blåt 3 gange hurtigt med 5-6 sekunders intervaller.

 

Opsætning af sprog

Headsettet understøtter to sprog, nemlig engelsk og kinesisk.

Du kan skifte mellem sprogene ved at trykke og holde afspil/pause-knappen inde indtil headsettet meddeler, at der er skiftet sprog. Knappen skal holdes inde i ca. 3 sekunder.

Når du har skiftet sprog vil alle meddelelser og opremsninger fra headsettet ske på det valgte sprog.

 

Håndtering af opkald via headsettet

Manuel modtagelse eller afvisning af opkald

Opkald kan modtages ved at kort tryk på tal/lyt-knappen, bagest på mikrofonarmen.

Ønsker du ikke at modtage opkaldet, kan du holde tal/lyt-knappen inde i et par sekunder, hvorefter opkaldet afvises.

Håndfri modtagelse eller afvisning af opkald

Har du ikke lige hænderne fri når telefonen ringer, kan du blot svare med "Yes". Derefter modtager headsettet opkaldet for dig og du kan begynde din samtale.

Hvis du ikke ønsker at modtage et givent opkald, kan du blot svare med "No" til headsettet. Derefter kvitterer headsettet ved at afvise opkaldet på telefonen.

 

Justering af lyd

Alt efter signalstyrken mellem din mobil og headsettet kan der være behov for at justere lydstyrken. 

Dette gøres ved at trykke volumenknappen op eller ned og holde den oppe eller nede indtil lydstyrken ændrer sig til det ønskede niveau. Ændringen sker i ryk, så længere tids påvirkning er nødvendigt for at skrue meget op eller ned.

NB: Da denne knap har en dobbelt funktion, er det nødvendigt at holde knappen oppe eller nede i 1-2 sekunder for at ændre lydstyrken. Den anden funktion er evt. skift af musikspor, hvilket gøre med en kort påvirkning af denne knap (se senere)

 

Brug headsettet til musikafspilning

Du kan bruge headsettet til at afspille musik og gør du dette, har du mulighed for basal styring af afspilningen direkte på dit headset.

Start/stop musik

Et kort tryk på afspil/pause knappen vil standse musikafspilningen, hvis der aktuelt afspilles. Er musikken stoppen, vil et tryk i stedet starte musikafspilningen.

Skift lydspor i din playliste

Ønsker du at skifte til forrige eller næste lydspor i din playliste, kan du bruge volumenknappen.

Et kort tryk opad vil skifte til starten af det aktuelle lydspor. Trykker du to gange opad, skiftes der til forrige lydspor.

Et kort tryk nedad vil skifte direkte til næste lydspor.

Headsettet vil, på det valgte sprog, meddele dig om, hvilken retning du skifter i.

 

Spejlvending af headset

Du kan bruge headsettet i begge ører. Som udgangspunkt er det indstillet til at passe i venstre øre, men du kan let vende det, så det passer i dit højre øre.

Start med at vende mikrofonarmen nedad og drej derefter øreknoppen og armen rundt til den modsatte sige. Vip armen ud, så det vender væk fra kontrolpanelet på headsettet. Nu passer den i det andet øre.

 

Stereolyd i dit headset

Ønsker du lyd i begge ører, fordi du lytter til musik i dit headset, kan du koble en øreknop til headsettets USB-port (medfølger ikke). Så er du klar til lyd i begge ører.

 

Sådan kobler du V8 med to telefoner

Det er muligt at koble headsettet til to telefoner. Dette kræver dog en bestemt fremgangsmåde, da du ellers risikerer at få en fejlmeddelelse om, at forbindelsen ikke kunne oprettes pga. forkert kode eller kodeord.

Du skal gøre følgende for at forbinde to telefoner til dit headset:

 1. tænd headset
 2. tænd Bluetooth på telefon A
 3. find headset på telefon A
 4. par telefon A med headsettet
 5. sluk for bluetooth på telefon A
 6. sluk for headsettet
 7. gentag punkt 1-6 på telefon B
 8. tænd headset 
 9. tænd bluetooth på telefon A og telefon B samtidig

Begge telefoner skulle nu automatisk forbinde til dit headset og du kan bruge det fra begge telefoner.