Vejledning i brug af V15 Bluetooth headset

Håndfrit Bluetooth headset V15Tillykke med dit nye Bluetooth headset!

Det første du skal gøre er, at kontrollere at pakken indeholder alt det der skal være. Kontroller derfor at følgende ligger i plastikæsken og i papkassen i bunden af plastikæsken.

 • Headset
 • USB ladekabel
 • Brugervejledning (engelsk)

Er dette iorden går du videre til klargøring.

 

Sådan er headsettet bygget op 

På bagsiden er der et kontrolpanel (orange panel). Dette kontrolpanel indeholder knapper til kontrol af lydstyrken og skift af musiknummer, samt en tænd/slut-knap. Over tænd/sluk-knappen er der en lille lysdiode.

I bunden er der en mikro USB-port, som anvendes til opladning og til at forbinde ekstra øreknop for lyd i begge ører (medfølger ikke).

For enden af mikrofonarmen (ved øret) er der en tal/lyt-knap. Ovenpå/nedenunder (alt efter hvilken side headsettet bruges) mikrofonarmen er der en rød knap. 

 

Klargøring

Når du har pakket dit headset ud af æsken, skal du som det første lade det op. Dette gøres ved at sætte USB-stikket i porten i bunden af headsettet. Lad det oplade indtil dioden på kontrolpanelet lyser blå (ca. 2 timer), inden du tager det i brug første gang.

Når headsettet er ladet op, afmonterer du USB-kablet fra headsettet og du er nu klar til at tage det i brug. 

 

Tænd headsettet

For at tænde headsettet skal du skubbe tænd/sluk-knappen på bagsiden af headsettet opad (mod power-symbolet). Når du gør dette, vil der komme et blåt lys i headsettet.

 

Opsætning af sprog

Headsettet understøtter tre sprog, nemlig engelsk, kinesisk/kantonesisk og kinesisk/mandarin.

Du kan skifte mellem sprogene ved at trykke og holde den røde knap på over-/undersiden af mikrofonarmen inde indtil headsettet meddeler, at der er skiftet sprog. Knappen skal holdes inde i ca. 3 sekunder før dette sker.

Når du har skiftet sprog vil alle meddelelser og opremsninger fra headsettet ske på det valgte sprog.

 

Håndtering af opkald via headsettet

Dette headset har forskellige muligheder for at håndtere opkald. Dels er der en manuel modtagelse, hvor du skal trykke på en knap på headsettet, dels er der en håndfri metode, hvor du taler til headsettet.

Bemærk, at den håndfrie betjening kan være umulig i støjfyldte omgivelser, da det bliver svært for headsettet, at skelne kommendoen fra andet støj. I disse tilfælde må du anvende den manuelle betjening.

 

Manuel modtagelse af opkald

Opkald kan modtages ved at kort tryk på tal/lyt-knappen, for enden af mikrofonarmen.

 

Manuel afvisning af opkald

Opkald kan afvises ved et langt tryk på tal/lyt-knappen, for enden af mikrofonarmen.

 

Håndfri modtagelse af opkald

Har du ikke lige hænderne fri når telefonen ringer, kan du blot svare med "Yes". Derefter modtager headsettet opkaldet for dig og du kan begynde din samtale.

 

Håndfri afvisning af opkald

Hvis du ikke ønsker at modtage et givent opkald, kan du blot svare med "No" til headsettet. Derefter kvitterer headsettet ved at afvise opkaldet på telefonen.

 

Genkald seneste opkaldte nummer

Ønsker du at ringe op til det nummer du ringede op til sidst, kan du med 2 hurtige tryk på tal/lyt-knappen gentage opkaldet.

 

Spejlvending af headset

Du kan bruge headsettet i begge ører. Du kan let vende det, så det passer i dit foretrukne øre.

Start med at vende mikrofonarmen opad og drej derefter øreknoppen og armen rundt til den modsatte side. Vip armen ud, så det vender væk fra kontrolpanelet på headsettet. Nu passer den i det andet øre.

 

Stereolyd i dit headset

Ønsker du lyd i begge ører, fordi du lytter til musik i dit headset, kan du koble en øreknop til headsettets USB-port (medfølger ikke). Så er du klar til lyd i begge ører.

 

Sådan kobler du V15 med to telefoner

Det er muligt at koble headsettet til to telefoner. Dette kræver dog en bestemt fremgangsmåde, da du ellers risikerer at få en fejlmeddelelse om, at forbindelsen ikke kunne oprettes pga. forkert kode eller kodeord.

Du skal gøre følgende for at forbinde to telefoner til dit headset:

 1. tænd headset
 2. tænd Bluetooth på telefon A
 3. find headset på telefon A
 4. par telefon A med headsettet
 5. sluk for bluetooth på telefon A
 6. sluk for headsettet
 7. gentag punkt 1-6 på telefon B
 8. tænd headset 
 9. tænd bluetooth på telefon A og telefon B samtidig

Begge telefoner skulle nu automatisk forbinde til dit headset og du kan bruge det fra begge telefoner.