Vejledning i brug af N20 smartwatch

Vandtæt N20 smartwatch i solide materialerN20 smarturet er et traditionelt ur med tilføjelse af smartwatch features, så som skridttæller, søvnovervågning og anti-lost.

Informationerne vedr. din aktivitet opsamles af uret og overføres til din mobil via bluetooth. Det er altså din mobil der holder styr på din aktivitet ligesom det er mobilen der anvendes, når uret skal indstilles.

 

Installation af app'en

For at du kan anvende disse smartwatch features, skal du installere "DayDay Band" app'en på din smartphone. App'en hentes fra Google Play eller AppStore.

Når app'en er installeret skal du koble din smartphone til uret.

Første gang du starter app'en efter installation, skal du angive oplysninger om dig selv, så uret har nogle informationer det kan lave beregninger på grundlag af. Når dette er gjort er du klar til at forbinde dit smartwatch til din mobil.

 

Forbind dit ur til din smartphone

Du kobler dit N20 smartwatch med din smartphone i "DayDay Band" app'en under "Indstillinger" / "Søg efter enheder".

Indstillinger er det lille tandhjulsikon i øverste venstre hjørne af app'en.

På siden til "Søg efter enheder" skal du "swipe" ned i det hvide felt på skærmen for at starte søgningen. Efter et stykke tid vises de fundne enheder i listen. Her skulle dit smartwatch gerne dukke op.

Tryk på uret i listen for at forbinde til uret.

 

Tjek dine statistikker

På hovedskærmen kan du hurtigt se, hvor mange skridt du har gået, hvor langt du har bevæget dig, samt hvormange kalorier du har forbrændt med denne aktivitet. Desuden får du en indikation af, om du har nået dit bevægelsesmål.

"Swiper" du til venstre, kan du se din søvnstatistik. Dette omfatter hvor lang tids dyb og let søvn du har fået, samt hvorlang tid du har ligget vågen.

 

Indstilling af Anti-Lost

Uret kan gøre dig opmærksom, hvis ur og mobil kommer for langt væk fra hinanden.

Dette sættes op under "Indstillinger" / "Mit apparat".

Tryk på kontakten ud for "Find min mobil-funktion" for at slå funktionen til eller fra.

Du kan indstille alarmtid og alarmtone ved at trykke på selve teksten "Find min mobil-funktion".

Alarmtiden er den tid der gives alarm og alarmtone er den lyd mobilen bruger til at alarmere dig.

 

Find dit ur

Er dit ur blevet væk kan du bruge app'en til at finde uret.

Gå ind under "Indstillinger" / "Mit apparat" og tryk på "Find band". Er uret indenfor rækkevidde vil det afgive en serie bip-lyde.

 

Tag billeder med uret som udløser

Du kan tage billeder med din mobil ved at bruge uret som udløser. Dette gøres ved at gå ind under "Indstillinger" og vælge "Ryst at tage selfie".

Placer derefter din mobil så den peger på dit motiv og ryst derefter uret. Dette aktiverer den tidsindstillede billedeudløser. Der tælles ned fra 3 og billedet tages.

 

Skift af batterier

Uret har to batterier. Et til selve uret og et til smartwatch features og bluetooth.

For at komme til batterierne skal du starte med at fjerne bagpladen på uret med det medfølgende værktøj. Dette gøres ved at sætte værktøjets tapper ned i et sæt af de fordybninger der er på bagpladen og forsigtigt dreje bagpladen mod urets retning. Når du har løsnet bagpladen kan du bruge fingrene til at skrue den helt af. 

 

Skift at batteriet til smartwatch features og bluetooth enheden

Batterier til disse funktioner er det store som sidder umiddelbart bag bagpladen.

Løft forsigtigt det gule folie af batteriet, så batteriet er frit. Undlad at fjerne foliet helt.

Du skal nu lirke batteriet ud fra sin plads i uret og montere et nyt batteri i samme position. Husk at vende batteriet rigtigt.

Du kan nu montere bagpladen igen og operationen skulle være overstået.

 

Skift af batteri til selve uret

Dette batteri sidder under det andet og for at komme til det, skal du løfte hele den sorte plastikkassette, som printet og det store batteri sidder fast på, ud af uret. Dette skal gøres forsigtigt, så du undgår at beskadige komponenterne i uret.

Når du har fået løftet delen ud, ligger der en metalskive, hvorpå komponenterne til selve uret sidder. Disse komponenter er igen dækket af gult folie.

I den ene side sidder det lille knapbatteri.

For at få dette batteri ud, skal du løfte det gule folie, så du få frigjort batteriet. Undlad at fjerne det gule folie helt.

Du skal nu lirke batteriet ud. Bemærk den lille tap som holder batteriet på plads. Denne tap skal evt. skubbes udad for at batteriet lettere kommer fra af sin plads.

Når batteriet er ud, skal du blot sætte et nyt i og sikre dig, at tappen griber ind over batteriet.

Derefter fører du det gule folie tilbage på plads igen.

Monter nu den sorte plastikkassette og husk i den forbindelse, at vende den rigtigt, så stiften har fri passage ind til urdelene.

Til sidst monterer du bagpladen for at afslutte operationen.

 

Stil tiden på uret

Hvis du skal stille tiden på uret, trækker du blot stiften på siden ud og drejer den indtil viserne står på det ønskede tidspunkt. Denne del fungerer som på ethvert andet analogt armbåndsur.

 

Fejlfinding

Jeg kan ikke koble til uret fra min smartphone.

Tjek forbindelsen mellem det store CR2032 batteri og kontakten inde i uret. Der sidder en kontakt (plus) under batteriet og en over batteriet (minus), som begge skal have uhindret kontakt med batteriet. Når batteriet har kontakt skal LED-indikatoren på urskiven lyse rødt. Hvis der ikke er lys i LED-indikatoren kan det være tid til at skifte batteriet.

Se instruktionen til skift at CR2032 batteriet under afsnittet "Skift af batterier".

Viserne flytter sig ikke på uret.

Hvis du lytter til uret kan du høre en tikkende lyd, hvis urværket kører. Hører du ingen tikkende lyd, er urets lille batteri givetvis løbet tør for strøm og skal skiftes. Se instruktionerne for skift af batterier for vejledning i skift at dette batteri.